رزرواسیون
رزرواسیون

قیمت

  فصل تعطیلات٭ فصول عادی
اجاره کامل میهمان پذیر 460 Eur 350 Eur
سالن فعالیتها(پارتی) هر یک ساعت 17 Eur 14 Eur
هزینه اقامت یک میهمان هر شب 18 Eur 18 Eur
صبحانه 4 Eur 4 Eur

رختخواب اضافه در صورت لزوم برای یک میهمان هر شب

7 Eur 7 Eur
جای بر پا کردن چادر 7 Eur 7 Eur
استفاده از آشپزخانه در زمان پارتی 57 Eur 57 Eur

فصل تعطیلات٭: اول ژوئیه(جولای) تا سی ویکم اوت(آگوست) و سی ویکم دسامبر